Presentaties en workshops

U kunt Van den Broek Advies & Interim inschakelen voor het
verzorgen van presentaties, workshops en trainingen.

Deze kunnen zich richten op:

> Overdracht van informatie, expertise of opinie;
> Interactieve ontwikkeling van kennis, visie en strategie;
> Trainen van methodieken, vaardigheden en werkwijzen.

Inhoud, opzet en organisatie van de presentaties, workshops en
trainingen stemt Van den Broek Advies & Interim af op uw
wensen en mogelijkheden.