Onderzoek

Van den Broek Advies & Interim verricht kwalitatief en
kwantitatief onderzoek.

Dit kan gaan om een beleidsonderzoek, een marktverkenning,
een onderzoek klanttevredenheid of een evaluatief onderzoek.

Uw vraagstelling vertaalt Van den Broek Advies & Interim naar
een gestructureerde onderzoeksaanpak. De resultaten ontvangt
u in een heldere rapportage.