Expertise

Van den Broek Advies & Interim heeft expertise op het gebied van:
> AWBZ
> CliŽntondersteuning
> Financiering en organisatie
> Gemeentelijk domein
> Hulpmiddelen
> Indicatiestelling & claimbeoordeling
> Jeugdzorg
> Loketten
> Maatschappelijke ondersteuning
> Participatie
> Persoonsgebonden budget
> Strategie-ontwikkeling
> Zorgverzekering

Met Van den Broek Advies & Interim maakt u het verschil door:
> De expertise;
> De manier van werken;
> Het resultaat.

Het verschil maken.