Branches

Van den Broek Advies & Interim richt zich op de volgende branches:

> Dienstverleners arbo, verzuim en re´ntegratie
> Jeugd & Gezin
> Hulpmiddelen
> Lokale overheid (gemeenten, rekenkamers)
> Maatschappelijke ondersteuning
> Provincies
> Rijksoverheid
> Sociale Zekerheid
> Zorg
> Zorgverzekeraars

Opdrachtgevers zijn actief binnen het publieke en private domein en
bestaan uit overheidsorganisaties, non-profit-organisaties en profit-
organisaties.

Van den Broek Advies & Interim werkt met betrokkenheid en distantie.
Betrokkenheid door zich te verbinden met u en uw situatie. Niet met
pasklare antwoorden en een standaardbenadering van vraagstukken.
Wel door met distantie goed te kijken wat voor u de juiste aanpak is.
Door te zoeken naar specifieke oplossingen en een match tussen personen.

Betrokkenheid en Distantie.