Aansprakelijkheid en beschikbaarheid

> Uitsluiting van aansprakelijkheid
   Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk
   gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
   Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in
   om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig
   mogelijk te laten zijn.
   Van den Broek Advies & Interim aanvaardt geen enkele
   verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan
   door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
   informatie op deze website.

> Beschikbaarheid
   De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder
   voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij
   spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te
   stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
   eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.